Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lotta Edholm deltar i Nordiska ministerrådets möte i Reykjavik

Publicerad

Onsdagen den 3 maj deltar skolminister Lotta Edholm i Nordiska ministerrådets möte för utbildning och forskning i Reykjavik. Samma dag deltar skolministern även vid ett utbildningspolitiskt toppmöte om bland annat hur medvetenheten kring hållbarhet i utbildning kan öka.

– Det är värdefullt och viktigt att kunna samarbeta och dela erfarenheter med våra grannländer. Jag ser fram emot givande möten tillsammans med mina nordiska ministerkollegor, säger skolminister Lotta Edholm.

Under det nordiska ministerrådsmötet för utbildning och forskning, MR-U, kommer ministrarna bland annat diskutera hur samhället förbereder för ökad teknik och utbildar personer i tekniska ämnen genom att främja kreativt tänkande, kunskap och vetenskap. Vidare diskuteras utmaningarna i undervisning av de nationella språken för inklusion och välfärd hos barn med annan språklig och kulturell bakgrund. 

Skolministern deltar även vid ett utbildningspolitiskt toppmöte tillsammans med de nordiska ministrarna, ordföranden för lärarorganisationerna i Norden samt Nordiska lärarsamrådets ordförande. Fokus under samtalet är hur medvetenheten kring hållbarhet i utbildning kan öka. 

Presskontakt

Agnes Eklund
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2023 är Island ordförande och 2024 kommer Sverige att ta över ordförandeskapet.