EU godkänner WTO-avtal om förbud mot skadliga fiskesubventioner

Publicerad

Den 25 maj beslutade EU:s handelsministrar att ratificera Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om fiskesubventioner. Avtalet förbjuder subventioner till skadlig fiskeverksamhet och ska bidra till ett mer hållbart fiske globalt.

– Jag är väldigt glad över att EU är bland de första att ratificera WTO-avtalet om skadliga fiskesubventioner. Sverige har drivit på förhandlingarna som resulterat i det första WTO-avtalet som uttryckligen syftar till att främja hållbarhet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Subventioner till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), subventioner till fiske på överfiskade bestånd och till fiske på det fria havet förbjuds i och med avtalet. Det är en del i arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

– Fiskesubventionsavtalet träffar den allvarligaste typen av fiske. Det är ett viktigt steg i arbetet med att begränsa de skadliga subventioner som fortfarande existerar i fiskesektorn globalt. Det är också ett viktigt steg mot ett globalt hållbart fiske för framtida generationer och för att stödja havens ekosystem, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.  

Fiskesubventionsavtalet har förhandlats i 20 år. Nu fortsätter förhandlingarna om att förbjuda subventioner som bidrar till överfiske och överkapacitet. Målet är att besluta om ett helomfattande avtal vid nästa WTO-ministermöte i slutet av februari 2024.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00