Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Carl-Oskar Bohlin och EU-kommissionär Janez Lenarčič står värdar för ministermöten om stärkt beredskap för skogsbränder och CBRN-hot i Bryssel den 30 maj

Publicerad

Den 30 maj bjuder Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och Janez Lenarčič, EU-kommissionär med ansvar för krishantering, in till en ministerkonferens om CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) med anledning av riskerna kopplat till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

– För att vi på såväl nationell som EU-nivå ska kunna uppnå en bättre beredskap om det skulle inträffa en händelse med CBRN är det viktigt att vi uppmärksammar den hotbild vi står inför med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, både i Ukraina och i övriga Europa, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.  

Senare under dagen deltar Carl-Oskar Bohlin vid 10-årsjubileet av EU:s civilskyddsmekanisms operativa center, ERCC (Emergency Response Coordination Centre) i Bryssel. Det var via civilskyddsmekanismen och detta center som allt stöd Sverige fick från andra EU-länder, under de svåra skogsbränderna sommaren 2018, koordinerades. rescEU-resurser är operativa kapaciteter som det land som står som värd för resursen kan använda nationellt men som även kan kallas till andra EU-länder då situationen så kräver. Sommaren 2022 då det inte pågick några större skogsbränder i Sverige kunde svenska flygplan stödja Tjeckien och Frankrike med släckningsarbetet vid större skogsbränder.                   

Sverige tar ett stort ansvar för att stärka såväl Sveriges som EU:s beredskap för att bekämpa skogsbränder. 

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00