Regeringen har utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen. Hon kommer närmast från tjänsten som stabschef vid Rättsmedicinalverket och tillträder den 1 augusti 2023.

– Jag är glad över att tillkännage att regeringen i dag utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen. Med erfarenhet från Rättsmedicinalverket och tidigare Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet är hon väl lämpad att utveckla Transportstyrelsens verksamhet tillsammans med generaldirektören och myndighetens övriga ledning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ann-Cathrine Wikström är i dag stabschef vid Rättsmedicinalverket. Ann-Catrine Wikström har tidigare arbetat vid Åklagarmyndigheten och har även lång erfarenhet från Regeringskansliet i olika befattningar.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson

Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsens huvuduppgift är att svara för merparten av regelgivningen, tillståndsprövningen, tillsynen och registerhållningen inom transportområdet. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Transportstyrelsen har drygt 2000 anställda och huvudkontoret ligger i Norrköping. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Kontor finns på 12 orter i landet.