Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ledamot i styrelsen för Riksgälden

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att förordna överdirektören Lena Nyberg till ny ledamot i Riksgäldens styrelse till och med den 31 mars 2026.

Lena Nyberg arbetar i dag som överdirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hon förordnas att vara ledamot i styrelsen för Riksgälden från och med den 27 april 2023 till och med den 31 mars 2026.

Riksgälden är statens finansförvaltning. I uppdraget ingår bland annat ansvar för den statliga betalningsmodellen, att ta upp lån och förvalta statsskulden samt att skydda konsumenters pengar och värdepapper genom insättningsgarantin och investerarskyddet. Riksgälden leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter. Styrelseordförande är Gunilla Nordlöf.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson