Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson praoar i Uppsala

Publicerad

Onsdag den 12 april besöker arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson Uppsala som en del i sin pågående prao-turné. Han gör denna gång prao som lärare och barista. Dessutom besöker Johan Pehrson en av kommunens familjecentraler.

Under onsdagen kommer arbetsmarknads- och integrationsministern att besöka Nannaskolan i centrala Uppsala, där han ska göra prao och diskutera arbetsmarknads- och integrationsinsatser med skolans lärare. Efter lunch åker ministern till ett café för att göra ytterligare prao, den här gången som barista.

Johan Pehrson besöker även stadsdelen Gottsunda för att få en inblick i en av Uppsala kommuns familjecentraler. Familjecentralen är ett samarbete mellan sfi för föräldralediga, öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

Vid intresse från media för att följa med under besöket, kontakta presschef Elin Olofsson, se presskontakt nedan.

Presskontakt

Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson