Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansmarknadsminister Niklas Wykman leder samtal om hur sämre ekonomiska tider kan påverka spelproblemen

Publicerad

Den 22 mars bjuder finansmarknadsminister Niklas Wykman in till ett rundabordssamtal för att diskutera vilka konsekvenser ett sämre ekonomiskt läge kan ha för spelproblemen. I samtalet deltar forskare inom spelproblematik, Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten.

– Den nuvarande ekonomiska situationen medför att många hushåll befinner sig i en pressad situation. Det är viktigt att diskutera vilka risker det ekonomiska läget eventuellt kan medföra för utvecklingen av destruktivt spelbeteende och om det finns behov av att vidta åtgärder, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Syftet med rundabordssamtalet är att samla forskare inom spelproblematik och experter på berörda myndigheter för att dela erfarenheter, diskutera lägesbilden kring problemspelande, och utifrån spelregleringen och dagens spelmarknad diskutera vilken utveckling som kan följa av svårare ekonomiska tider.

Samtalet leds av finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson