Ytterligare svenskt stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Sverige ger ytterligare 75 miljoner kronor i stöd till Syrien, där jordbävningen har förvärrat en redan svår humanitär kris. Den 12 februari genomfördes också en transport av 300 familjetält till Turkiet. Sverige har hittills bidragit med sammanlagt 112 miljoner kronor till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet uppgavs att Sverige bidragit med ytterligare 80 miljoner kronor. Den korrekta summan är 75 miljoner kronor. Den sammanlagda summan har därmed också justerats till 112 miljoner kronor.

Förödelsen efter de jordbävningar som drabbat Turkiet och Syrien är stor. Just nu arbetar Sveriges regering och svenska myndigheter för att bistå drabbade i de båda länderna för att rädda liv och stödja jordbävningsdrabbade offer.

Sverige är en av världens största humanitära givare, inte minst till Syrien, och vi har stora kärnstöd till både FN och Rödakorsrörelsen. Dessa kärnstöd är avgörande för att de humanitära organisationerna ska ha kapacitet och beredskap att omedelbart kunna hjälpa utan att invänta behovsbedömningar, nödappeller och extra utbetalningar av stöd från givare.

Fredagen den 10 februari beslutades om ytterligare 75 miljoner kronor i stöd till Syrien. Stödet går via FN-organisationer, Svenska Röda Korset och Islamic Relief Sweden som ska gå till bränsle, matpaket, logi, sjukvård och ambulanser.

Söndagen den 12 februari genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en flygtransport av familjetält till Turkiet och de drabbade områdena.

Dessa stöd är i tillägg till de omedelbara stöd som Sverige beslutat om tidigare:  

  • Den 6 februari beslutade regeringen att ge 7 miljoner kronor i humanitärt stöd till Internationella Rödakorsfederationen i Turkiet och Syrien.
  • Den 7 februari beslutades om ytterligare 20 miljoner kronor till Röda Kors-federationen (IFRC) och 10 miljoner kronor till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Genom CERF kan pengar snabbt fördelas till FN-organisationer som arbetar för att bistå i krisen i båda länder.
  • Den 9 februari skickades ett sök- och räddningsteam med 45 personer och sökhundar från Sverige till Turkiet.

Hittills har Sverige bidragit med sammanlagt 112 miljoner kronor till stöd för de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien.

Sverige kommer att fortsatt stödja nödställda och lidande i Turkiet och Syrien. Som ordförande i EU har Sverige också tagit initiativ till att med EU-kommissionen anordna en givarkonferens för de som drabbats av jordbävningarna. Givarkonferensen planeras i samordning med de turkiska myndigheterna.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal