Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson i samtal om ukrainares möjligheter på den svenska arbetsmarknaden

Publicerad

Den 17 februari bjuder arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson in till ett rundabordssamtal om ukrainares villkor och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. I samtalet deltar ett 15-tal organisationer som arbetar för att hjälpa personer från Ukraina att etablera sig på arbetsmarknaden, samt representanter från Arbetsförmedlingen och näringslivet.

– Alla blir vinnare om vi gör det lättare för de här personerna att få en anställning. Det gäller både ukrainarna som får en möjlighet att försörja sig och arbetsgivarna som är i stort behov av deras kompetens, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Syftet med samtalet är att diskutera villkoren på arbetsmarknaden och möjligheterna att få jobb i Sverige för ukrainare som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med massflyktsdirektivet. Det ger också en möjlighet till att ta del av goda exempel på lokala, regionala och nationella initiativ, och att öka kunskapen om organisationernas behov av offentligt stöd.

Vid intresse från media för att närvara, kontakta pressekreterare Elin Olofsson, se presskontakt nedan.

Presskontakt

Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson