Flygplatsutredningen har skickats på remiss

Publicerad

Utredaren Peter Norman överlämnade onsdag den 15 februari flygplatsutredningen till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. I uppdraget ingick att utreda och ta fram förslag till inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige.

– Flyget och flygplatserna har en viktig roll i transportsystemet för att hela Sverige ska fungera. Omställningen av flyget går snabbt och regeringen arbetar i högt tempo. Nu har rapporten skickats ut på remiss, och parallellt med det analyseras nu förslagen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I utredarens uppdrag ingick att analysera och ta fram förslag till en långsiktigt hållbar inriktning för statens ansvar för flygplatserna i Sverige, så att behoven av en grundläggande tillgänglighet för medborgare, näringsliv och samhällsviktigt flyg i hela landet tillgodoses.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson