EU-ländernas ministrar för försvar, utveckling och handel möts i Stockholm

Publicerad

(Ny version) Den 8–10 mars har EU-ländernas försvars-, utvecklings- och handelsministrar informella möten i Stockholm. Sverige står värd för mötena i rollen som ordförande i EU:s ministerråd.

Den 8 mars möts EU:s försvarsministrar för att diskutera aktuella säkerhets- och försvarsfrågor. Sveriges försvarsminister Pål Jonson och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, delar värdskapet för mötet. Mötet leds av Borrell.

Den 9 mars möts utvecklingsministrarna för att diskutera bistånds- och utvecklingsfrågor. Värdskapet för mötet är delat mellan Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell. Mötet leds av Borrell.

Mötet för handelsministrarna hålls den 10 mars, med fokus på handelspolitiska frågor. Mötet leds av bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Samtliga möten äger rum på Scandinavian XPO i Arlandastad utanför Stockholm. Varje mötesdag avslutas med en presskonferens med ansvarigt statsråd tillsammans med ansvarig representant för EU-kommissionen.

Information till journalister

Du ansöker om ackreditering för att bevaka mötena via det officiella ackrediteringssystemet för det svenska ordförandeskapet.

Om du inte sedan tidigare är ackrediterad behöver du senast den 20 februari klockan 15.00 inkomma med din ansökan för att kunna bli ackrediterad till de informella mötena för EU:s försvars-, utvecklings- och handelsministrar den 8–10 mars.

För mer information om mötesprogrammet och ackreditering, se det svenska EU-ordförandeskapets webbplats.

För eventuella frågor om ackreditering, kontakta det svenska EU-ordförandeskapets presstjänst (se nedan).

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet fanns ingen information om att EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell, leder mötet den 8 mars respektive mötet den 9 mars tillsammans med ansvarig minister från Sverige.

Presskontakt

Det svenska EU-ordförandeskapets presstjänst
Telefon 08-405 50 50
e-post till Det svenska EU-ordförandeskapets presstjänst
Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand