Statsråden Bohlin, Jonson, Strömmer och Slottner gör gemensamt besök vid Nationellt cybersäkerhetscenter

Publicerad

Imorgon, onsdag den 1 februari, gör Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister, ett gemensamt besök vid Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC).

Besöket är en del av den översyn av Nationellt cybersäkerhetscenters verksamhet som regeringen gör under 2023.

Fakta om Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhetscenter är ett cybersäkerhetscenter som syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.
Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen har tillsammans upprättat ett nationellt cybersäkerhetscenter på uppdrag av regeringen. Arbetet görs i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00