Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lagrådsremiss om villkor för public service på internet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat en lagrådsremiss med förslag om ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen i lagrådsremissen gör det möjligt att ställa upp krav på innehåll i radio- och tv-program från public service (SR, SVT och UR) på internet, exempelvis på företagens playtjänster och i appar.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att det ska finnas möjlighet att ställa upp vissa grundläggande innehållsvillkor för public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio) på internet. De villkor som föreslås kunna få ställas upp gäller:

  • opartiskhet
  • saklighet
  • genmälen
  • rättelser
  • reklam och andra annonser
  • sponsring och produktplacering

Förslagen möjliggör även granskning av att de villkor som ställs upp också följs.

– Public service finansieras med allmänna medel och har ett demokratiskt värde för hela samhället. Det är viktigt för allmänhetens förtroende för public service att krav ska kunna ställas även på sändningar och beställtjänster på internet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Utredningen om innehållsvillkor på internet för public service lade fram sitt betänkande Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning under våren 2022. Regeringen avser att i en proposition återkomma med förslag om vilka villkor som ska gälla för public service under den återstående delen av tillståndsperioden, det vill säga till utgången av 2025.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00