Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sjukförsäkring, felaktiga utbetalningar, assistansersättning och föräldraförsäkring: prioriterade områden i Försäkringskassans regleringsbrev

Publicerad

Regeringen beslutade idag om Försäkringskassans regleringsbrev för 2023. Myndigheten ska arbeta mot fyra mål inom områdena sjukförsäkring, motverka brott och felaktiga utbetalningar, assistansersättning och föräldraförsäkring.

I målet för sjukförsäkringen betonas bland annat att långvarig sjukfrånvaro ska motverkas genom att tidigt klarlägga behov av rehabilitering och verka för att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering.

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet för den som inte kan arbeta på grund av nedsatt arbetsförmåga. Men den får inte ha inlåsande effekter utan vara utformad så att den främjar återgång i arbete. Det är mycket viktigt för regeringen att alla som kan, står till arbetsmarknadens förfogande. Samt anstränger sig för att få ett jobb och blir självförsörjande. Arbete skapar välstånd och motverkar enskilda människors fattigdom.

- Försäkringskassan har en viktig uppgift att motverka långvarig sjukfrånvaro genom att tidigt klarlägga behov av rehabilitering och verka för att åtgärder vidtas för en effektiv rehabilitering, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Försäkringskassan ska också prioritera att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Myndigheten ska genom sin verksamhet bidra till det övergripande målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta och andelen felaktiga utbetalningar ska minska. Ett nytt uppdrag ges också att redovisa åtgärder för en effektiv och ändamålsenlig återkravs- och fordringsverksamhet.

- Varje år betalas uppskattningsvis 18 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara olika typer av bidragsbrott. När våra trygghetssystem utnyttjas och missbrukas riskerar det att urholka förtroendet för vår välfärd. Därför måste människor också kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i de kriminellas fickor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Målet för assistansersättningen förtydligar att Försäkringskassans arbete ska bidra till det funktionshinderspolitiska målet, och att handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Försäkringskassan får också vissa nya uppdrag, bland annat ska myndigheten följa upp reformen Stärkt rätt till personlig assistans och analysera timutvecklingen inom assistansersättningen.

Målet för föräldraförsäkringen innebär att Försäkringskassan ska stärka förutsättningarna för ett mer flexibelt och jämställt användande av föräldrapenningen och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan ska ge föräldrar kunskap om regelverket och lyfta fram konsekvenserna av hur föräldrapenningen fördelas.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham