Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen utökar möjligheten för universitet och högskolor att hyra ut bostäder

Publicerad

Det finns i dag en brist på bostäder i många högskolekommuner, vilket försvårar rekryteringen av såväl studenter som anställda till högskolan. För att säkerställa internationaliseringen i högskolan och rörligheten bland forskare har regeringen beslutat om en ny förordning som ger de statliga lärosätena möjlighet att erbjuda bostäder till fler grupper av studenter och forskare än i dag.

– Det är viktigt att det sker ett omfattande utbyte av studenter och forskare för att stärka lärosätenas verksamhet och Sveriges konkurrenskraft som utbildnings- och forskningsnation. Bristen på bostäder blir ofta ett hinder för lärosätenas internationalisering och rörligheten bland forskare. Genom att förbättra lärosätenas möjlighet att hyra ut bostäder vill regeringen undanröja dessa hinder, säger utbildningsminister Mats Persson.

Universitet och högskolor verkar på en global arena. Möjligheten att kunna erbjuda bostad kan i många fall vara en förutsättning för att ett lärosäte i konkurrens med lärosäten i andra länder ska kunna rekrytera forskare och internationella studenter. I dag kan alla statliga lärosäten i Sverige hyra ut bostäder till utbytesstudenter och gästforskare. Sedan 2010 har nio lärosäten inom ramen för en försöksverksamhet kunnat hyra ut bostäder till alla grupper av studenter.

När den nya förordningen börjar gälla den 1 januari 2023 kommer samma regler att gälla för alla statliga lärosäten. Lärosätena får då möjlighet att hyra ut bostäder till tre nya grupper utöver utbytesstudenter och gästforskare: avgiftsskyldiga studenter, doktorander och forskare tidigt i karriären.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 91 05
e-post till Christian Brundu