Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny chef för Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Martin Valfridsson till chef för avdel­ningen för sär­skilda utred­ningar (SU) vid Polis­myndig­heten.

SU är en fristå­ende och obero­ende avdelning inom Polis­myndig­heten som utreder brott som bland annat polis­anställda, polis­studenter, domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till. Det är regeringen som utser chefen för SU.

Martin Valfridsson är sedan 2019 chef för riks­polis­chefens kansli och har 2017–2019 varit rätts­chef tillika avdel­nings­chef för Polis­myndig­hetens rätts­avdelning. Martin Valfridsson är utbildad jurist och har tidigare även arbetat som rådman och haft olika befatt­ningar på Justitie­departe­mentet. 

Martin Valfridsson tillträder sin tjänst den 1 januari 2023 och är förordnad för fyra år.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand