Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialminister Jakob Forssmed medverkar i den tredje globala ministerkonferensen om antimikrobiell resistens

Publicerad

Socialminister Jakob Forssmed medverkar i den tredje globala ministerkonferensen om antimikrobiell resistens i Muscat, Oman, den 24-25 november 2022.

Antimikrobiell resistens (AMR) och särskilt antibiotikaresistens har länge varit en viktig fråga för Sverige och det pågår ett aktivt arbete för att motverka resistensutvecklingen och dess effekter såväl inom som utanför landets gränser. Framgångarna i det svenska arbetet samt ett flertal initiativ inom EU och internationellt har medfört att Sverige betraktas som världsledande på området.

– Frågan om antibiotikaresistens är på många sätt avgörande för att sjukvården även i framtiden ska kunna ge patienter den vård de behöver. Den här måste tas på stort allvar och lyftas i fler sammanhang, det är tyvärr ingen slump att antibiotikaresistens ibland kallas för den tysta pandemin. Det här kommer att vara en viktig fråga för oss att driva inom EU-ordförandeskapet i vår, säger socialminister Jakob Forssmed.

Tidigare har två globala ministerkonferenser hållits om antimikrobiell resistens i Nederländerna 2014 samt 2019. Den första konferensen ledde bland annat till framtagandet av en global handlingsplan mot AMR som antogs i världshälsoförsamlingen 2015. Den andra konferensen lade grunden till en ny finansieringsmekanism för genomförande av tvärsektoriella insatser, framför allt på landnivå. Sverige bidrar med medel till fonden som bildades i samband med mötet 2019 - the Multi Partner Trust Fund on AMR. 

FN:s generalförsamling har beslutat att ett högnivåmöte om AMR ska hållas i september 2024. Den aktuella ministerkonferensen i Oman är ett tillfälle då diskussioner om innehåll och mål för en kommande politisk deklaration på FN-nivå kommer att påbörjas för att kunna enas i så kraftfulla och specifika åtaganden som möjligt under 2024.

Konferensen anordnas tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, Världsorganisationen för djurhälsa WOAH samt FN:s miljöprogram UNEP.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff