Skogsstrategi och sammanhållningspolitik på agendan i Bryssel

Publicerad

På måndag den 21 november är landsbygdsminister Peter Kullgren i Bryssel för att dels delta på ministermötet för EU:s jordbruks- och fiskeministrar, dels delta i Allmänna rådets möte för sammanhållningspolitik den 22 november. För Peter Kullgrens del kommer besöket i Bryssel även innehålla förberedande möten inför Sveriges kommande ordförandeskap.

På måndagens rådsmöte för jordbruks- och fiskeministrar kommer diskussionerna bland annat kretsa kring EU:s nya skogsstrategi för 2030. 

Det tjeckiska ordförandeskapet har bett EU-kommissionen att rapportera om genomförandet av EU:s nya skogsstrategi för 2030 och medlemsländerna ska lämna synpunkter.

Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen samarbetar nära tillsammans med medlemsstaterna i genomförandet av strategin och att det är en balans mellan de tre hållbarhetsdimensionerna, dvs miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Som en förberedelse inför det svenska ordförandeskapet i EU kommer landsbygdsministern under måndagen även att hålla en rad möten med andra ministerkollegor och andra nyckelpersoner.

Under tisdagen kommer diskussionerna på det Allmänna rådet bland annat handla om långtidseffekten av sammanhållningspolitiken i EU:s regioner.

För regeringen är det viktigt att insatserna inom sammanhållningspolitiken bidrar till ett hållbart, socialt och mer innovativt Europa. De insatser som görs ska vara innovativa och ha högt EU-mervärde.

Vidare anser regeringen att förhandlingen om sammanhållningspolitikens framtida utformning ska ske inom ramen för förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram.

Presskontakt

Sabina Jansson Bernhardsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12
e-post till Sabina Jansson Bernhardsson