Romina Pourmokhtari deltar i nordiskt miljö- och klimatministermöte

Publicerad

Den 2 november deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i det nordiska miljöministermötet i Helsingfors. På agendan står bland annat en gemensam deklaration om biologisk mångfald och samarbete inför partsmötet COP 15 i november.

Vid mötet förväntas de nordiska miljö- och klimatministrarna godkänna en deklaration om naturbaserade lösningar och att ett inspel till FN:s panel om biologisk mångfald (IPBES) görs. Sverige leder också en diskussion om möjligheterna för de nordiska länderna att främja ett ambitiöst globalt avtal för biologisk mångfald, inför FN:s partsmöte om biologisk mångfald, CBD/COP15, i december.

Andra punkter på dagordningen är en diskussion om förhandlingsläget och nordiskt samarbete, inför och efter FN:s partsmöte i klimatkonventionen, COP27 i november. Ministrarna ska också ta upp FN:s arbete med att inleda förhandlingar om ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar och diskutera miljö, klimat och säkerhet i ljuset av rådande världsläge.

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget – år 2022 är Norge ordförande. Nordiska rådet är det parlamentariska samarbetet, där Finland har ordförandeskapet 2022.

Miljö- och klimatsamarbete

I maj 2021 beslutade de nordiska miljö- och klimatministrarna om att anta en deklaration om biologisk mångfald, hav och klimat, där de uppmanar IPBES att bedöma behovet av att stärka den vetenskapliga kunskapen om de mest effektiva sätten att skydda och bevara marina ekosystem.