Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Publicerad

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Validering har kommit att beteckna olika insatser inom olika verksamheter vilket inte sällan leder till förvirring och en otydlighet om vad olika uppdrag om att genomföra eller utveckla validering avser. Det kan bland annat innebära att värdet av en validering blir otydligt, både för individer och för arbetsgivare, och att kvaliteten i den validering som genomförs varierar mellan olika områden och utförare.

Den nya valideringsförordningen är en förutsättning för ett övergripande och enhetligt system för validering som omfattar både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Avsikten är att myndigheter, kommuner, regioner och enskilda, till exempel branschorganisationer, som vill använda sig av validering i sin verksamhet ska göra det i enlighet med dessa föreskrifter. Att alla olika aktörer som erbjuder en enskild individ validering gör det på samma villkor är ett viktigt steg på vägen mot ett enhetligt system för validering. Förordningen ska fungera som ett komplement till de bestämmelser som redan finns om validering inom yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och högskolan.

– Validering är viktigt för kompetensförsörjningen. Genom att ensa begreppen och få en starkare samordning när det gäller validering ser regeringen nu till att fler personer kan få sina kunskaper synliggjorda och erkända genom intyg eller betyg. Det är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen har även beslutat om en ändring i Myndigheten för yrkeshögskolans instruktion som innebär att den uppgift som myndigheten tillfälligt haft att följa och stödja utvecklingsarbetet inom valideringsområdet blir permanent.

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00