Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Brottsoffer i fokus när justitieminister Gunnar Strömmer besöker Umeå

Publicerad

I dag, onsdag den 9 november, reser justitie­minister Gunnar Strömmer till Umeå. Under dagen besöker stats­rådet Brotts­offer­myndig­heten, Umeå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland.

Program i urval

Kl. 10.15 Besöker Brottsoffer­myndigheten

Statsrådet får en rund­vandring på myndig­heten och får en genom­gång av myndig­hetens verksam­hets­områden. Under besöker får stats­rådet också möjlig­het att träffa myndig­hetens med­arbetare.
Adress: Storgatan 49, Umeå

Kl. 12.15 Besöker Umeå tingsrätt

Besök på Umeå tingsrätt där justitie­ministern får en visning av dom­stolens lokaler och träffar med­arbetare på plats. Under besöket får stats­rådet en genom­gång av verk­sam­heten vid allmänna avdel­ningen vid tings­rätten samt mark- och miljö­domstolen.
Adress: Nygatan 45, Umeå

Kl. 14.00 Besöker Hovrätten för Övre Norrland

Under besöket på Hovrätten för Övre Norrland får stats­rådet bland annat se exempel på digital mål­hantering i hovrätt. Statsrådet får även en visning av myndig­hetens lokaler och träffar hov­rättens med­arbetare.
Adress: Bankgatan 3, Umeå

Media är välkomna att delta under delar av besöket, kontakta press­kontakt Karl Magnus Sjögren för mer information.

Presskontakt

Karl Magnus Sjögren
Politiskt sakkunnig hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-142 19 42
e-post till Karl Magnus Sjögren