Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige fortsätter vara det ledande innovationslandet i EU

Publicerad

Idag presenterar EU-kommissionen sin årliga rapport om innovation i EU, European Innovation Scoreboard. Sverige hamnar på första plats som starkaste innovationsland i EU.

Genom att mäta 32 indikatorer, bl.a. livslångt lärande och antalet anställda i innovativa företag, och jämföra länder kan EU-kommissionen och medlemsländerna få insikt i de relativa styrkorna och svagheterna i innovationssystemen. Detta kan i sin tur ligga till grund för nya åtgärder och satsningar för att ytterligare stärka innovation i EU. För ett litet högteknologiskt exportland som Sverige är innovationer avgörande för vår konkurrenskraft och för klimatomställningen.

Sveriges ordförandeskap i EU börjar den 1 januari 2023 och två av de fem prioriteringarna involverar innovation, nämligen att snabba på klimatomställningen samt att stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb. Att Sverige åter igen topprankas i European Innovation Scoreboard befäster Sverige som ledande innovationsland och ökar Sveriges möjlighet att inspirera andra länder.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Här finns kommissionens webbsida om European Innovation Scoreboard