Pressmeddelande från Finansdepartementet

250 miljarder kronor i kreditgarantier för lån till elproducenter

Publicerad

Vi har en exceptionell situation på elmarknaden. Höga och volatila elpriser har lett till likviditetsbrist hos elproducenter som är medlemmar på Nasdaq Clearing AB, vilket ytterligare förvärrats efter Rysslands senaste besked att minska flödet av gas till Europa. För att säkra likviditeten hos dessa energibolag presenterar regeringen i dag ett förslag som innebär att staten kan ställa ut kreditgarantier på upp till 250 miljarder.

– Vi befinner oss i en krigsekonomi i energisektorn och situationen har förvärrats av beskedet att Ryssland stryper gasen till Tyskland. Vi agerar därför snabbt för att få på plats garantier för att hantera den situation som elbolagen befinner sig i och ytterst undvika en finanskris, säger finansminister Mikael Damberg.

Höga och volatila elpriser har kraftigt ökat de säkerheter elproducenter måste ställa till den centrala motparten, Nasdaq Clearing AB. Detta har lett till likviditetsbrist hos företagen, som riskerar att hamna på obestånd i den centrala motparten trots att de i grunden är solida. Marknadsläget innebär också att förluster hos en medlem kan  orsaka svårigheter för Nasdaq Clearing AB att hantera dessa förluster. Det skulle orsaka en störning på energimarknaden och ytterst kunna hota den finansiella stabiliteten.

För att säkra likviditeten hos energibolagen i den här allvarliga situationen, som ytterligare förvärrats efter Rysslands beslut i veckan att minska gasflödet till Tyskland, har regeringen presenterat ett förslag. Förslaget innebär att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut kreditgarantier under 2022 och 2023 på upp till 250 miljarder kronor till elproducenter och vid behov andra aktörer på elderivatmarknaden.

– Den finansiella stabiliteten i Sverige är god. Regeringen agerar skyndsamt för att avvärja en betydande stabilitetsrisk på elderivatmarknaden, säger finansmarknadsminister Max Elger.

På Nasdaq Clearing AB finns energibolag i våra grannländer Finland, Danmark, Norge samt även Baltikum. Garantierna kommer därför kunna ställas ut till bolag med säten utanför Sverige, till dess att länderna hunnit få på plats egna likviditetsåtgärder.

Förslaget kommer att hanteras i finansutskottet för att riksdagen sedan ska kunna besluta om förslaget under måndagen den 5 september. Talmannen kallade i går in riksdagen under uppehållet för att möjliggöra beslutet.

Efter att riksdagen gett bemyndigandet ska regeringen besluta om ett uppdrag till Riksgäldskontoret att ställa ut kreditgarantierna. För att få en kreditgaranti får företagen inte betala utdelning och bonusar.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg