Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare föreslår att det införs ett särskilt brott mot psykisk misshandel

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld. Utredaren föreslår att det ska införas ett särskilt brott mot psykisk misshandel. Utredaren föreslår också att förolämpning ska kunna ingå i bland annat en grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

För att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld föreslår utredaren att ett nytt brott, psykisk misshandel, införs i brottsbalken. Brottet tar bland annat sikte på den som upprepat utsätter en annan person för nedvärderande, förolämpande eller på annat sätt kränkande gärningar. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år.

– Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras och det är viktigt att lagstiftningen är heltäckande. Därför är utredarens förslag välkommet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2024. Departementspromemorian kommer att remitteras inom kort.

Uppdraget har varit en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren