Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Snabbt sjunkande ungdomsarbetslöshet

Publicerad

Svensk arbetsmarknad har gjort en stark återhämtning efter pandemin. Sysselsättningsgraden är nu högre än innan pandemin och arbetslösheten har minskat tydligt. Allra tydligast är minskningen bland unga. Sedan juni 2021 har arbetslösheten bland unga minskat med 3,8 procentenheter enligt SCB.

Ladda ner:

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar vid Arbetsförmedlingen har minskat med 30 procent mellan juni 2021 och juni 2022. Andelen inskrivna unga arbetslösa var i juni 2021 9,6 procent men har minskat till 7,5 procent i juni 2022, vilket är den lägsta siffran sedan 2008. Antalet långtidsarbetslösa ungdomar har minskat med 24 procent sedan juni 2021.

- Vi har en mycket positiv utveckling på svensk arbetsmarknad där arbetslösheten fortsätter att minska på bred front och över hela landet. Vi ser att branscher där många unga arbetar, såsom besöksnäringen, restaurangbranschen och handeln har återhämtat sig med kraft efter pandemin och suget efter arbetskraft är stort, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Samtidigt visar statistiken på betydelsen av en färdig gymnasieutbildning. Minskningen i ungdomsarbetslösheten sker framför allt bland dem som har minst en gymnasieutbildning. Av de ungdomar som är arbetslösa består 43 procent av personer som saknar en färdig gymnasieutbildning.

Andelen av de unga som varken jobbar eller är i utbildning, så kallade NEET, uppgick till 6 % i Sverige 2021. Det är betydligt lägre än EU-genomsnittet på 13 %. Endast Nederländerna har lägre andel än Sverige. 

NEET (Not in Education, Employment, or Training)

NEET är ett internationellt mått för att mäta andelen av unga i åldern 15–29 år som varken jobbar eller är i utbildning.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?