Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken. Bland annat ska det bli straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet. Förslagen är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

– Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Insatserna mot de kriminella nätverken behöver intensifieras och det straffrättsliga regelverket måste skärpas. För att markera allvaret i brottsligheten i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet, föreslår regeringen bland annat följande:

  • Straffen skärps för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning.
  • En ny typ av straffskärpningsbestämmelse införs som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella.
  • Genom en ny straffbestämmelse blir det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för narkotikabrott som tar sikte på försäljning och beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren