Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern tar emot betänkande från utredningen Kreativa Sverige

Publicerad

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter har tagit emot utredningen Kreativa Sveriges slutbetänkande med förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna.

Ladda ner:

– Kulturella och kreativa branscher måste ha goda förutsättningar att verka i Sverige. Det gynnar hela det kulturella ekosystemet och stärker både kulturlivet och samhället i stort, inte minst genom fler arbetstillfällen, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen utsåg i november 2021 ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en samlad nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna. Att ta fram en sådan strategi var ett av förslagen som lämnades av utredningen om kulturens återstart efter pandemin.

Utredningen föreslår bland annat:

  • ett delat ansvar mellan politikområden som berör kulturella och kreativa företag för att nya synergier ska uppstå,
  • att prioritera upphovsrätt, företagande och export,
  • och att stärka lokal och regional konkurrenskraft i hela landet.

Utredningen presenterar utöver de strategiska prioriteringarna även olika förklaringsmodeller och beskrivningar av företagarna som kan bidra till kunskapshöjande diskussioner och därmed utformande av mer träffsäkra insatser för en mångfald av aktörer.

Sekretariatet har bestått av utredare Tobias Nielsén, huvudsekreterare Klas Rabe, sekreterare Kristina Lindberg och Nadja Ali.

Förslagen kommer att ingå i underlaget för regeringens beslut om en utvecklad politik på området.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind