Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare medel till regionerna för fler vårdplatser

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut ytterligare 500 miljoner kronor till regionerna för arbetet med att öka antalet vårdplatser.

- För att det ska vara möjligt att inrätta fler vårdplatser krävs fler kollegor, en bättre arbetssituation och en arbetsmiljö där personalen vill arbeta. I dag vittnar vårdpersonalen om att läget på flera sjukhus är för pressat. Det allra viktigaste är att stärka tillgången på personal med rätt kompetens och att säkra en god arbetsmiljö, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen anser att det finns behov av att ytterligare öka kapaciteten i vården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser på sjukhusen. Den 17 februari 2022 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut cirka 423 miljoner kronor till regionerna för att öka antalet vårdplatser genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal och på så vis skapa fler disponibla vårdplatser.

Mot bakgrund av den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården samt att regionerna har återkommande problem med bemanning under semestertider ser regeringen behov av att ytterligare stärka vårdens kapacitet och tillför därför ytterligare 500 miljoner kronor till regionerna.

Medlen ska användas för att öka kapaciteten i vården genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och utöka antalet vårdplatser inklusive intensivvårdsplatser.

 

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter