Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning ska bland annat se över användningen av lustgas

Publicerad

Regeringen utser en särskild utredare till att se över vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet, bland annat reglering av lustgas i berusningssyfte. Ett deluppdrag i utredningen har särskilt fokus på hur skyddet för barn och unga kan stärkas.

– Användningen av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt, särskilt bland barn och unga. Det är hög tid att den här frågan utreds så att en effektiva och träffsäker lagstiftning kan tas fram, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med utredningen är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för att uppnå ett effektivt och rättssäkert skydd för folkhälsan, med särskilt fokus på att uppnå en hög skyddsnivå för barn och unga.

Den särskilda utredaren ska bland annat analysera och lämna förslag på hur skyddet för barn och unga kan stärkas, bland annat genom reglering av lustgas i berusningssyfte, reglering av frågor som berör marknadsföring av alkohol och förbud mot langning av tobak och nikotinprodukter. Utredaren ska även analysera hur en effektiv och enhetlig tillsyn av alkohol, tobak och nikotinprodukter kan uppnås, samt utreda möjligheten och behovet av lättnader i regelverk för verksamheter att få serveringstillstånd utan att göra avkall på skyddsintresset. Utredaren ska också göra en översyn av regler om förmedlings- och försäljningstjänster av alkohol samt bedöma behovet av ny reglering.

Regeringen utser justitierådet och ledamoten av Högsta förvaltningsdomstolen Inga-Lill Askersjö till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz