Pressmeddelande från Miljödepartementet

Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

För att att stötta Ukraina ger regeringen nya uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket. Uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten går ut på att stärka stöd och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet. Samtidigt får Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera och redovisa inom vilka områden myndigheten kan bidra till återuppbyggnaden av olika samhällsfunktioner i Ukraina. Besluten kommer att fattas under torsdagens regeringssammanträde.

– Det kommer fler och fler rapporter om de enorma miljöproblem kriget orsakar och hur de påverkar Ukrainas befolkning, till exempel har tillgången till rent vatten försämrats. Det är viktigt att vi stöttar Ukraina på alla sätt vi kan, även med att hantera krigets konsekvenser för miljön och strålsäkerheten. Dessa riskerar att få stor påverkan här och nu, men också under lång tid framöver, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Rysslands invasion av Ukraina orsakar, utöver stort mänskligt lidande, miljöproblem. Det handlar om ren förstörelse och omfattande bränder, samt utsläpp och spridning av farliga ämnen som till exempel tungmetaller och olja både till luft och vatten.

Rysslands invasion påverkar också strålsäkerheten i landet genom att bland annat kärnkraftverk, andra typer av kärntekniska anläggningar och sjukhus med radioaktiva källor har påverkats. Dessa skador riskerar att leda till negativa konsekvenser både för människor och för miljön.

Uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket innebär bland annat att titta på hur man kan bidra med utrustning och materielstöd till den ukrainska strålsäkerhetsmyndigheten, samt att titta på sanering av områden som förorenats, avfallshantering, eller vattenrening.

Nyligen fattades det beslut om nytt stöd till Ukraina från det nordiska miljöfinansieringsbolaget, Nefco, en nordisk bank där den svenska delen ligger under Miljödepartements ansvar. Nefco ska inrätta ett särskilt nytt grönt återhämtningsprogram för Ukraina. Programmet baserar sig främst på omdisponerade medel och av extern finansiering. Sammantaget väntas programmet i första skedet omfatta 100 miljoner euro men har kapacitet att hantera totalt 200 miljoner euro.

– Regeringens beslut om uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket är en viktig del i Sveriges samlade stöd till Ukraina. Det kommer att bidra till stärkt strålsäkerhet i Ukraina och närområdet. Sveriges stöd till Ukraina har varit, och kommer att fortsätta vara, omfattande och långsiktigt, vilket jag bekräftade vid återuppbyggnadskonferensen för Ukraina i Lugano 4-5 juli, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Vad är NEFCO?

NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) är ett miljöfinansieringsbolag som ägs av de nordiska länderna och är organiserat under Nordiska ministerrådet med säte i Helsingfors. NEFCO är ett IFI (International Financial Institution) vilket innebär att det har bildats av mer än ett land. Det svenska ägaransvaret lyder under klimat- och miljöministern.

NEFCO bildades 1990 för att tillhandahålla kapital och kunnande för miljöinvesteringar främst i Östersjöregionen och Centraleuropa. Bolagets investeringsfond ska bidra till gröna investeringar genom lån eller ägarkapital och följer mycket högt ställda miljö- och hållbarhetskriterier. Beslut om investeringar fattas av en styrelse med företrädare från de fem nordiska länderna.

NEFCOS samlade tillgångar uppgick i december, före kriget i Ukraina, till 184 miljoner euro.

Vid sidan om investeringsverksamheten med NEFCOS eget kapital, har bolaget även fondförvaltningsuppdrag. Sammanlagt förvaltade NEFCO 534 miljoner euro för investeringar och projekt 2021. NEFCO har idag verksamhet över hela världen och inriktar sig främst på små- och medelstora projekt med goda potential till stora miljöförbättringar.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.