Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige och Finland fördjupar samarbetet inom skogsforskning

Publicerad

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och Finlands jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har undertecknat en avsiktsförklaring om att fortsätta det bilaterala samarbetet inom skogsforskning. Syftet med avsiktsförklaring är att fortsätta det goda samarbete inom skogsforskning som startade genom en gåva från Sverige till Finland vid Finlands 100-årsjubileum som självständig nation. Detta genom att myndigheter, institut eller motsvarande uppmuntras till att göra gemensamma utlysningar.

– Finland och Sverige är skogsrika länder som samarbetar mycket nära tillsammans. I båda länderna finns det ambitiösa, nationella skogsprogram med fokus på en framväxande bioekonomi, skogarnas och träprodukternas klimatfördelar samt utveckling av skogssektorn. Skogsprogrammen stärker ländernas ekonomier och bidrar till klimatomställningen. För att det här ska kunna ske på ett hållbart sätt så behövs även samarbeten inom forskningen och utbyten av kunskap, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Gåvan från Sverige till Finland 2017 bestod av finansiering av 12 postdoktorala tvååriga forskartjänster inom skoglig och skogsindustriella forskningsprojekt mellan länderna. Därefter har samarbeten fortsatt mellan ländernas forskningsfinansiärer, Kungliga skogs- och lantbruksakademin samt Kulturfonden för Finland Sverige inom programmet Tandem Forest Values. Dessa samarbeten har resulterat i att flera forskningsprojekt med svenskt och finskt deltagande har kunnat realiseras.

 

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney