Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige lovar 70 miljoner kronor till Ukrainas återuppbyggnad

Publicerad

Vid återuppbyggnadskonferensen i Lugano bidrar Sverige med 70 miljoner kronor i ytterligare särskilt bidrag till Ukrainas återuppbyggnad.

Konferensen i Lugano är ett viktigt startskott för återuppbyggnadsarbetet i Ukraina.

– Till återuppbyggnaden ger vi nu ett initialt bidrag om 70 miljoner kronor för bygga upp Ukraina, efter den fruktansvärda förstörelse som Rysslands krig har orsakat. Stödet kan användas till insatser som minröjning, energieffektivisering och regionalt beslutsfattande, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige är en stark och långsiktig partner till Ukraina. Vi bidrar med ett utbyggt humanitärt stöd, med makroekonomiskt stöd, med vapen och annat försvarsmateriel och med omfattande civila krishanteringsinsatser.

Sverige har sedan invasionen den 24 februari bidragit med ca 4,2 miljarder kronor till Ukraina.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Genvägar

”Ukraine Recovery Conference” samlar ett trettiotal deltagande ministrar och statssekreterare, inklusive högnivådeltagande från EU, internationella banker och finansiella institutioner i Lugano 4-5 juli.