Stärkt kontroll över vilka som befinner sig i Sverige, utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som har begått brott och skärpta regler vid allvarlig upprepad brottslighet

Publicerad

Statsministern presen­terade i dag flera initiativ för att bekämpa brotts­ligheten och öka trygg­heten. Det handlar om utökade möjlig­heter att söka efter utlän­ningars pass, att göra det lättare att säga upp hyres­gäster som begått brott och att skärpa reglerna vid allvarlig och upprepad brottslighet.

– Gäng­kriminaliteten plågar vårt samhälle med rått våld, skjut­ningar som drabbar oskyldiga och narkotika­handel som stör hela bostads­områden. Vi ska vända på varje sten för att knäcka gängen. Nu ska vi göra det lättare att säga upp krimi­nella hyresgäster, se till att krimi­nella som gång på gång döms för grova brott ska sitta längre i fängelse och öka kon­trollen över vilka som befinner sig i vårt land, säger stats­minister Magdalena Andersson.

Stärkt kontroll över vilka som befinner sig i Sverige

För att upp­rätt­hålla den reglerade invand­ringen vill regeringen undersöka möjlig­heten att gå vidare med förslag som innebär att Polis­myndig­heten och Kust­bevak­ningen ska få utökade möjlig­heter att vid en så kallad inre utlän­nings­kontroll efter­söka personers pass och andra id-handlingar och ta hand om den här typen av hand­lingar till dess att personen får tillstånd att vistas i Sverige eller lämnar landet.

– En hållbar migrations­politik kräver att vi har kontroll över vilka som har rätt att vara i Sverige och vilka som inte har det., säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Regeringen avser åter­komma med besked om det vidare arbetet efter sommaren.

Hyresgäster som har begått brott ska lättare kunna sägas upp

En utredare ska ta ställning till om det ska bli lättare att säga upp hyres­gäster som har begått brott, det kommer regeringen att besluta i veckan. Hyres­gäster som begår brott i ett bostads­område kan skapa stor otrygghet för andra boende. Det kan till exempel handla om personer som bär vapen eller säljer narkotika i området. Både bostads­lägen­heter och lokaler används också i kriminell verk­samhet för att bland annat han­tera narkotika och vapen.

Dir. 2022:105 Uppsägning av hyres­gäster som begått brott

– Det är viktigt att övriga boende har en trygg och säker boende- och närmiljö. Nuvarande regler behöver skärpas för att utöka möjlig­heterna till upp­sägning om hyres­gästen har begått brott, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Skärpta regler vid allvarlig upprepad brottslighet ska utredas

I torsdags med­delade regeringen om beslutet att tillsätta en utred­ning som ska lämna förslag till ett förstärkt sam­hälls­skydd vid allvarlig och upprepad brotts­lighet. Förslagen ska också syfta till att minska risken för återfall i brott och leda till ökad trygghet för brottsoffer.

– Vi har under de senaste åren gjort viktiga förändringar av till exempel systemet med villkorlig frigivning för att minska risken för återfall och förhindra fortsatt brotts­aktivitet, men vi behöver göra mer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2023.

Pressmeddelande: Skärpta regler vid allvarlig upprepad brotts­lighet ska utredas

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh