Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Stärkt kontroll mot missbruk av subventionerade anställningar

Publicerad

Regeringen avser att fatta ett antal beslut om att förbättra samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna. Det handlar om ytterst om att stärka kontrollen på arbetsmarknaden och motverka missbruk av subventionerade anställningar.

Ladda ner:

– Oseriösa aktörer som snedvrider konkurrensen och dumpar villkor och löner ska inte ha någon plats på svensk arbetsmarknad. Genom de beslut som regeringen nu fattar stärker vi kontrollen på arbetsmarknaden och förbättrar samarbetet mellan facken och Arbetsförmedlingen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Inför ett beslut om arbetsplatsförlagda program och insatser ska Arbetsförmedlingen samråda med arbetstagarorganisationerna. På så sätt får myndigheten kännedom om de lokala förhållandena och kan avgöra om arbetsplatsen är lämplig för den arbetssökande. Fackförbunden har genom sin lokala närvaro på arbetsplatsen möjlighet att bidra till en effektiv kontroll av arbetsplatsens lämplighet och förhindra missbruk av subventionerade anställningar.

Regeringens beslut handlar om att ge fackförbunden bättre förutsättningar att lämna yttranden till Arbetsförmedlingen om arbetsplatsers lämplighet vid subventionerade anställningar, praktik och arbetsträning. Det gäller både förutsättningar för en digital hantering och att ge fackförbunden bättre ekonomiska förutsättningar att lämna yttranden med god kvalitet.

Utöver detta har regeringen även beslutat om förordningsändringar som förbättrar möjligheterna för Arbetsförmedlingen att neka utbetalningar av bidrag eller stöd för anställningar eller praktikplatser till oseriösa arbetsgivare.

Presskontakt

Tora Heckscher
tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher