Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

Publicerad

Det hyresrättsliga skyddet för personer som har utsatts för brott i nära relation ska utredas. Syftet är att säkerställa att det finns tillräckliga möjligheter för den som har blivit utsatt för brott att kunna bo kvar i den gemensamma bostaden.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Våldsutsatta kvinnors behov av en varaktig bostad är en viktig del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, för att öka tryggheten och säkerheten för kvinnor. I en relation där våld utövas finns det många gånger en koppling till en gemensam bostad och ofta är det den våldsutsatta kvinnan som tvingas flytta när hon inte längre kan bo tillsammans med förövaren. Redan i dag finns det ett visst skydd när det kommer till hyresrätter men utredaren ska nu se över om skyddet behöver stärkas ytterligare.

– En kvinna som har blivit utsatt för våld i hemmet ska inte förlora sitt hyresavtal eller tvingas flytta från sitt hem för att det är förövaren som står på kontraktet. Genom att se över regelverket gör vi vad vi kan för att säkerställa att personer som utsätts för våld får det hyresrättsliga skydd som de behöver, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Uppdraget har sin grund i det åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor som den dåvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i juni 2021.

– Det är hög tid för ett perspektivskifte: Vi måste lägga skulden och konsekvenserna hos förövaren, inte brottsoffren. Våldsutsatta kvinnor och barn som redan befinner sig i en utsatt situation inte tvingas flytta från sin bostad och berövas det hem som ska utgöra en trygghet för dem, säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Utredningsuppdraget har getts till rättschefen tillika tillträdande chefsrådmannen vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Magnus Hermansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Caroline Wiklund
Pressekreterare för Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi
Telefon 08-786 56 13
Mobil 073-709 20 29
e-post till Caroline Wiklund