Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska kartlägga förlossningsvården under semestertider

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för en trygg och säker förlossningsvård, med särskilt fokus på bemanningssituationen under semestertider. Det nya uppdraget är ett tillägg i ett befintligt uppdrag om insatser för en förbättrad förlossningsvård som myndigheten redan har.

– Förlossningsvården ska vara trygg och säker både för personalen och för alla som föder. Vi vet att bemanningen i förlossningsvården är ansträngd under sommarmånaderna när många ska ha semester. Genom detta tillägg till Socialstyrelsens uppdrag får regionerna ett stöd i bemanningen av förlossningsvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är regionerna som ansvarar för att organisera och planera hälso- och sjukvården, inklusive förlossningsvården. Uppföljningar visar dock att regionerna har återkommande problem med att bemanna förlossningsvården under semestertider, särskilt under sommarmånaderna. Det beror bland annat på bristen på barnmorskor.

Regeringen gav i februari 2022 Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård samt för kvinnors hälsa. Regeringen kompletterar nu detta uppdrag genom att Socialstyrelsen också ska göra en särskild kartläggning och analys av förutsättningar för god bemanning i förlossningsvården under semestertider. I uppdraget ingår även att sammanställa goda exempel som visar hur regionerna arbetar för att lösa bemanningssituationen under dessa perioder.

Uppdraget ska i denna del i redovisas den 25 november 2022.