Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill förbättra de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret för att utveckla och förbättra dem.
Utredningen ska bland annat se över nuvarande indelning mellan allmänna och särskilda vaccinationsprogram och behovet av nationella vaccinationsprogram för äldre.

Utredaren ska även analysera om vaccinationsregistret skulle kunna inkludera vaccinationer som inte omfattas av de nationella vaccinationsprogrammen, till exempel resevaccinationer, regionala vaccinationsprogram och andra vaccinationer som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

–Sveriges barnvaccinationer mot till exempel polio och stelkramp och andra allvarliga sjukdomar är mycket framgångsrika. Nu vill regeringen utveckla och förbättra programmen, bland annat genom att se över möjligheten till vaccinationsprogram för äldre, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska också analysera om rutinmässigt rekommenderade påfyllnadsdoser efter grundvaccination bör inkluderas i respektive vaccinationsprogram. Eftersom vissa vaccin kan tas fram snabbare än förut ska utredningen även se över smittskyddslagens bestämmelser om när en specifik sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram.

Regeringen utser Anders Tegnell, före detta statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till särskild utredare. Utredningen ska redovisa betänkandet till Socialdepartementet senast den 19 januari 2024.

Nationellt vaccinationsprogram

Ett nationellt vaccinationsprogram innebär ett erbjudande om avgiftsfri vaccination mot specifika sjukdomar. Allmänna program riktar sig till hela befolkningen vid vissa åldrar. Särskilda program riktar sig till avgränsade grupper, till exempel personer i definierade riskgrupper som löper större risk att smittas eller bli allvarligt sjuka vid infektion.

I dag finns ett allmänt program, barnvaccinationsprogrammet, och ett särskilt vaccinationsprogram, mot pneumokockinfektion. Det senare programmet beslutades av regeringen i januari i år (2022) och väntas komma i gång till hösten.
I barnvaccinationsprogrammet ingår i dag vaccination mot rotavirus, difteri, stelkramp och kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund samt humant papillomvirus (HPV).

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz