Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att skapa ordning och reda på hyresbostadsmarknaden

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att undersöka i vilken omfattning vanliga hyreslägenheter hyrs ut på annat sätt än genom förstahandskontrakt till den som bor i lägenheten. Utredaren ska också överväga om ett register över hyresbostäder kan vara ett sätt att skapa bättre skydd för hyresgäster och göra det möjligt att upptäcka försök att kringgå hyreslagstiftningen.

Bostadsbristen skapar incitament för mindre seriösa aktörer att tillhandahålla hyresbostäder på andra sätt än genom förstahandskontrakt till privatpersoner. I dag saknas kännedom om i vilken omfattning sådan uthyrning förekommer. En särskild utredare får därför i uppdrag att kartlägga problemet. 

- Vi ska ha ordning och reda på bostadsmarknaden. I en situation där många söker en hyreslägenhet är det viktigt att lägenheterna kommer ut på marknaden och görs tillgängliga på de villkor som parterna kommit överens om inom ramen för lagstiftningen, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Utredaren ska bland annat klargöra förutsättningarna för ordning och reda på hyresbostads­marknaden för att kunna förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Utredaren ska också särskilt kartlägga omfattningen av blockförhyrning och personalbostäder och hur hyresvillkoren för de som bor i sådana lägenheter ser ut. Slutligen ska utredaren bedöma för- och nackdelar med ett register för hyresbostäder och, om det bedöms motiverat, föreslå hur ett sådant register kan utformas. Det ingår inte i uppdraget att föreslå ändringar i hyreslagstiftningen.

Elin Olsson, tidigare statssekreterare i Regeringskansliet, har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2023.

 

Presskontakt