Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för att motverka boendesegregation

Publicerad

En av regeringens främsta prioriteringar är att bryta segregationen. En särskild utredare ges därför i uppdrag att utveckla verktyg och metoder inom samhällsplaneringen för att minska och motverka segregation. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till att minska boendesegregationen och främja jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Den socioekonomiska boendesegregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet. Både kommuner och andra fastighetsaktörer arbetar i dag för att på olika sätt minska boendesegregationen, men det behövs fler och bättre metoder och verktyg för att bryta utvecklingen.

- Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla och därför är det viktigt att vi arbetar aktivt för att motverka boendesegregationen. Samhällsplaneringen ska bidra till jämlika och goda levnadsvillkor och människor ska heller inte behöva oroa sig över att behöva flytta på grund av till exempel stora hyreshöjningar efter renoveringar, säger bostadsminister Johan Danielsson.

En särskild utredare ges i uppdrag att utveckla verktyg och metoder för att stärka arbetet med att minska och motverka segregation i samhälls­planeringen. Utredaren ska även redogöra för hur hyresmarknadens parter och fastighetsägare arbetar med att underlätta för hyresgäster att bo kvar efter renovering. Utredaren ska även kartlägga hur offentlig upphandling kan användas inom samhällsplanering som ett verktyg för att minska och motverka boendesegregation, samt föreslå åtgärder för att öka en sådan användning av offentlig upphandling.

Till särskild utredare förordnas Erik Pelling som i dag är kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 december 2023.

Presskontakt