Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ingår ytterligare EU-gemensamt vaccinavtal

Publicerad

Regeringen har beslutat att ytterligare säkra upp den långsiktiga tillgången till vaccin mot covid-19 genom att delta i den EU-gemensamma upphandlingen om doser av ett nytt vaccin från tillverkaren Hipra Human Health S.L.U.

Vaccinet från Hipra är ett proteinbaserat boostervaccin. Vaccinet prövas just nu av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Sveriges deltagande innebär en möjlighet, men ingen skyldighet, för Sverige att vid ett senare tillfälle beställa vaccin mot covid-19 från tillverkaren.

Regeringens bedömning är att den strategi Sverige drivit hittills, med en bred portfölj av vacciner, har fungerat väl. Syftet med att delta i flera vaccinavtal är att sprida riskerna samt ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling.

Presskontakt