Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över individbaserad riskbedömning vid blodgivning

Publicerad

Regeringen avser att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap och erfarenheter från andra länder om så kallad individbaserad riskbedömning vid blodgivning. Syftet är att ge Socialstyrelsen ett uppdaterat underlag i myndighetens arbete med reglerna för blodgivning, vilket skulle kunna leda till att fler kan få lämna blod på ett patientsäkert sätt.

– Alla ska kunna lita på att donerat blod är tryggt och säkert och självklart är det positivt om ny kunskap kan innebära att antalet möjliga blodgivare ökar, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap och erfarenheter av individbaserad riskbedömning vid blodgivning. Folkhälsomyndigheten ska ta in och analysera underlag från länder både inom och utanför Europa. I analysen ingår att undersöka möjligheterna att överföra erfarenheter eller kunskap från andra länder till svenska förhållanden.

Folkhälsomyndigheten ska även göra en översyn av riskgrupper där hänsyn bör tas till personer som tillhör en riskgrupp enligt dagens definition men som inte har ett så kallat riskfyllt beteende.

Efter det att Folkhälsomyndigheten har redovisat sitt uppdrag kan Socialstyrelsen ta vidare resultatet i sitt arbete med regelverket för blodgivning. Det kan leda till att fler personer, till exempel i gruppen män som har sex med män, kan få lämna blod på ett patientsäkert sätt.

Bakgrund

Män som har sex med män (MSM) behöver i dag vänta med att lämna blod i sex månader efter senaste sexuella kontakt, oavsett om den kontakten var med en fast partner. Personer som har heterosexuellt sex behöver vänta tre månader efter sexuell kontakt med en ny person. Bakgrunden är att HIV generellt sett är vanligare i gruppen MSM. Samtidigt har såväl nya tester som ny kunskap och nya rutiner, bland annat en individbaserad riskbedömning, gjort att en del länder har infört samma bestämmelser för MSM som för andra vad gäller exempelvis karenstider.

I Sverige är det Socialstyrelsens föreskrifter som avgör vilka regler som ska gälla för blodgivning. Myndigheten bedömer en mer individbaserad riskbedömning av blodgivare bör utredas och att en översyn av riskgrupperna bör göras. I maj 2021 sänkte Socialstyrelsen karenstiden efter sexuell riskexposition från tolv till sex månader.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren