Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regering ger utredare i uppdrag att utvärdera vaccineringen mot covid-19

Publicerad

Regeringen tillsätter en särskild utredare som får i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccinering mot covid-19.

– Vaccineringen mot covid-19 är den mest omfattande vaccineringen i modern tid. Arbetet har krävt stora finansiella och personella resurser samt en kraftsamling från hela samhället. Det finns därför anledning att utvärdera förberedelserna och genomförandet av vaccineringen, säger socialminister Lena Hallengren.

I maj 2020 gav regeringen i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell operativ vaccinationsplan mot covid-19. Vaccineringen startade i december 2020 och över 22,5 miljon doser har hittills administrerats i Sverige.

Regeringen kommer i morgon att fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera förberedelsearbetet och genomförandet av vaccineringen. Utredaren ska bland annat utvärdera arbetet med att säkerställa tillgång till vaccin mot covid-19, den nationella operativa planen, uppföljning av och försäkringsskydd för vaccinen samt arbetet med covidbevisen och arbetet med global tillgång till vaccin mot covid-19. Utredaren ska med utgångspunkt i sin utvärdering även lämna förslag på effektiva åtgärder.

Regeringen kommer att utse Anders W Jonsson, riksdagsledamot för Centerpartiet till särskild utredare. Uppdraget ska pågå till november 2023.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.