Pressmeddelande från Socialdepartementet

Privat sjukvårdsförsäkring ska inte ge snabbare tillgång till vård

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren har idag tagit emot promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården av bokstavsutredaren Sofi Nyström. Utredaren föreslår flera åtgärder för att säkerställa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring.

- I dag har jag tagit emot förslag för att vi ska stärka den demokratiska kontrollen för att vård alltid ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. Utredaren har gjort ett gediget arbete och jag ser fram emot att få analysera förslagen närmare, säger socialminister Lena Hallengren.

I februari 2022 fick bokstavsutredaren Sofi Nyström i uppdrag att ta fram förslag på reglering av privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade vården. Förslagen ska komplettera de författningsförslag som har lagts fram i prop. Ökad kontroll i hälso- och sjukvården (prop. 2021/22:260). Bakgrunden är bland annat en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som visar att personer med privata sjukförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att ha större vårdbehov än skattefinansierade patienter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också konstaterat att det finns risker för patientsäkerheten om patienter med större behov får vänta längre för att få tillgång till vård, när personer med mindre behov kan köpa sig före.

Bokstavsutredaren har överlämnat sin promemoria till socialministern med förslag på flera åtgärder.

Utredaren föreslår att en privat vårdgivare som har avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska få erbjuda sådan vård som avtalet med regionen omfattar även till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.

Vidare föreslår utredaren att en region inte ska få lämna över uppgifter om att bedriva vård till en privat vårdgivare som erbjuder sådan vård som avtalet med regionen omfattar också till patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.

Utredaren föreslår även att en privat vårdgivare som tar emot patienter vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera till den offentligt finansierade vården.

Slutligen föreslår utredaren att IVO ska få förelägga en privat vårdgivare som bryter mot bestämmelserna att vidta åtgärder för att följa dessa.

Utredaren föreslår att lagändringarna ska träda i kraft i den 1 januari 2024. Vissa bestämmelser föreslås dock träda i kraft först den 1 januari 2026.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.