Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet för att säkerställa en modern och ändamålsenlig reglering. Det beslutade regeringen i dag, den 14 juli.

Utredaren ska analysera vilka åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen efter den tekniska utvecklingen, omvärldsutvecklingen och de försvars- och säkerhetsmässiga behoven, och samtidigt beakta skyddet för den personliga integriteten.

Bland annat ska utredaren bedöma vad som krävs för att Försvarets radioanstalt, oavsett säkerhetsläge, på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag att utföra signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Utredaren ska också analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs med anledning av en dom i Europadomstolen som rör lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  

 – Regeringen aviserade i totalförsvarspropositionen 2020 att det skulle ske en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet under perioden 2021–2025. Nu påbörjar vi det arbetet. Det har inte gjorts någon allmän översyn av lagen sedan dess tillkomst 2009, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Arbetet med att utse den särskilda utredaren pågår. Till utredaren ska det knytas en referensgrupp med företrädare för samtliga partier i riksdagen. Utredningen ska delredovisas senast den 1 april 2023 och slutredovisas senast den 1 april 2024.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson