Nya regler för stöd till civilsamhälle och trossamfund

Publicerad

Regeringen har beslutat om propositionen Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället. Nya demokrativillkor införs för stöd som går till trossamfund och organisationer i det civila samhället.

– Statliga medel ska inte gå till organisationer som motarbetar samhällets grundläggande värderingar. De som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot, som diskriminerar individer eller grupper eller bryter mot principen om alla människors lika värde ska inte få stöd, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Det nya demokrativillkoret gör det tydligare vilka ageranden som ska leda till nekat stöd. I propositionen lämnas därtill förslag om ett nytt regelverk för statens stöd till trossamfund.

Bland annat föreslår regeringen att beslutsfattandet om vilka trossamfund som ska ha rätt att få stöd ska flyttas från regeringen till en myndighet och att besluten ska gå att överklaga. Det ska också bli möjligt att besluta att ett trossamfund inte längre ska ha rätt till stöd om trossamfundet inte längre uppfyller villkoren för stöd. Regeringen föreslår också bestämmelser för ett stärkt skydd för den personliga integriteten vid beslut om stöd till det civila samhället.

– Verksamheter eller trossamfund som inte respekterar demokratins idéer ska inte kunna få statliga bidrag, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Tf. pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher
Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock