Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Lena Ek utsedd till utredare för en nationell bioekonomistrategi

Publicerad

Som ett led i arbetet med att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen beslutade regeringen i juni att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Nu är det klart att Lena Ek blir särskild utredare. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi.

Lena Ek börjar arbetet som särskild utredare den 15 augusti. Utöver att ta fram förslag strategi, mål och åtgärder ska Lena Ek även analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

 – Uppdraget är komplext och sträcker sig över flera sektorer. Med en gedigen bakgrund inom miljö- och jordbruksfrågor från både nationell och europeisk nivå har Lena Ek helt rätt kompetens för uppdraget, och även det engagemang som krävs. Jag känner mig både trygg och glad att Lena nu förordnats som särskild utredare, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Uppdraget om produktion av biodrivmedel ska redovisas senast den 15 februari 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Presskontakt

Albin Nordin
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 088 83 24
e-post till Albin Nordin