Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kunskapen om tillämpningen av LVU ska öka

Publicerad

Regeringen vill öka kunskapen och kompetensen om tillämpningen av lagen om vård av unga, LVU. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av lagen. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik och kriminalitet. Myndigheten ska även ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om lex lilla hjärtat.

– Socialsekreterare som arbetar med LVU har en svår och utmanande uppgift. I takt med att samhället förändras och nya grupper av barn och unga i utsatta situationer tillkommer har behovet ökat gällande tillgång till bra stöd om hur lagen kan tillämpas. Det handlar till exempel om barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, eller barn och unga som dras in i kriminella miljöer, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan tillkomsten av 1990 års LVU har samhället förändrats och nya grupper av barn och unga i utsatta situationer har tillkommit. Det handlar till exempel om barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det har också skett en utveckling där barn och unga allt lägre ner i åldrarna rekryteras in i kriminella gäng.  Regeringen bedömer att kunskapen och kompetensen om LVU:s tillämpning behöver stärkas. Det handlar bland annat om i vilka situationer LVU kan tillämpas, vilka bedömningar som ska göras och vilka hänsyn som måste tas. Regeringen har också fått signaler från kommuner om att ytterligare stöd efterfrågas.

Regeringen beslutar därför att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd för tillämpningen av LVU. Stödet ska ha särskilt fokus på hedersproblematik och kriminalitet. Socialstyrelsen ska också ta fram stöd för tillämpningen av bestämmelserna om lex lilla hjärtat, som träder i kraft den 1 juli 2022. Det handlar mer specifikt om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om flyttningsförbud, uppföljning av barns situation och socialnämndens möjlighet att besluta om drogtest.

I uppdraget ingår att vidta lämpliga spridningsåtgärder.

Uppdraget om att ta fram stöd till kommunerna ska slutredovisas senast den 31 maj 2023. Resterande del ska slutredovisas 1 december 2023.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Insatser till barn och unga ska i första hand ges i frivillig form. När det inte är möjligt eller tillräckligt ligger det inom socialnämndens ansvar att överväga om barnet eller den unge har behov av vård enligt LVU. Vård med stöd av LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård ska också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström