Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förstärkt digital myndighetssamverkan genom enklare, säkrare och mer systematisk datadelning

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning som ska titta på hur myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer enklare, säkrare och mer systematiskt kan dela data. Syftet är att offentliga aktörer bättre ska kunna samverka digitalt kring olika samhällsutmaningar som brottslighet, sjukvård och klimatomställning. Till utredare utses Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket.

– För att myndigheter och andra aktörer bättre ska kunna samverka digitalt kring de olika samhällsutmaningarna behöver det bli enklare att dela data, samtidigt som säkerhet och den personliga integriteten värnas. En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå hur data ska kunna delas för att öka den offentliga sektorns förmåga att samverka digitalt, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Syftet med utredningen är bland annat att främja utvecklingen av en effektiv och säker digital förvaltning och den digitala ekonomin i Sverige.

Analysen ska avgränsas till hur data kan delas inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer.

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av så kallad interoperabilitet bör och kan utvecklas.

Till särskild utredare har Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket utsetts. Han har tidigare bland annat haft motsvarande roll på E-hälsomyndigheten.

Presskontakt

Gustaf Zachrisson
Tf. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Gustaf Zachrisson

Interoperabel datadelning

Interoperabel datadelning skulle till exempel kunna förbättra cancerdiagnostiken och främja så kallat precisionsjordbruk, vilket i sin tur kan leda till ett mer hållbart jordbruk.

I dag är det svårt att nå dessa samhällsnyttor eftersom många av datorsystemen inom offentlig sektor inte kan utbyta data med varandra på ett standardiserat sätt, det vill säga systemen kan inte dela data på ett interoperabelt sätt.

Den offentliga förvaltningen kan effektiviseras om den digitala myndighetssamverkan ökar. Genom att kombinera datamängder från olika datakällor går det att få stora effektiviseringsvinster.