Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Extra stöd till FN:s livsmedelsprogram för att motverka global hungerkris

Publicerad

Världen står inför en massiv hungerkris med risk för svält i flera länder. Regeringen har därför den 14 juli beslutat om ökat stöd till FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) med 67 miljoner kronor. Med detta stöd ger Sverige totalt en miljard kronor i kärnstöd till WFP för 2022.

FN har nyligen larmat om att drygt 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd för att överleva. Särskilt allvarligt är ökningen av hunger. Sverige skjuter därför till ytterligare 67 miljoner kronor i form av icke-öronmärkt stöd till WFP.

– Rysslands aggression mot Ukraina, konflikter och extremväder har medfört att humanitära behov når rekordnivåer och i den alltmer akuta kampen mot hunger och svält runtom i världen behövs mer finansiellt stöd för att lindra lidandet. FN:s livsmedelsprogram, WFP, spelar en nyckelroll för att motverka svältkatastrofer i Somalia, Etiopien, Sydsudan, Jemen, Afghanistan och på många andra platser, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Beslutet innebär att Sveriges kärnstöd till WFP hittills i år uppgår till en miljard kronor. Kärnstöd ger WFP flexibilitet och möjlighet att snabbt ställa om verksamheten och använda resurserna där behoven bedöms vara mest akuta.

Konflikter, klimatförändringar och stigande matpriser till följd av Rysslands invasion av Ukraina är de främsta orsakerna till denna ökning av global hunger. FN uppger att 1,6 miljarder människor riskerar att drabbas av den mat-, bränsle- och finansiella kris som följer av kriget i Ukraina.

Enligt FN riskerar över 345 miljoner människor i 82 länder världen över att stå inför akuta nivåer av otrygg livsmedelsförsörjning. Det innebär en massiv ökning med nära 70 miljoner människor sedan årets början. Allra mest akut är läget för de 50 miljoner människor i 45 länder som befinner sig på randen till svält.

Sverige är en av de största givarna till WFP och är också WFP:s största kärnstödsgivare.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Tf. pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren