Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bostadsrättsregisterutredningen har överlämnat sitt betänkande

Publicerad

Den 1 juli tog bostadsminister Johan Danielsson emot betänkandet Ett register för alla bostadsrätter från den särskilde utredaren Bengt Kjellson. I betänkandet föreslås att ett statligt register över alla bostadsrätter inrättas, både för bostäder och lokaler. Lantmäteriet föreslås som ansvarig myndighet.

Bakgrunden till förslaget är de stora ekonomiska värden som bostadsrätterna representerar. Värdet av de bostadsrätter som säljs under ett år uppgår till cirka 250 miljarder kronor och bostadsrätterna utgör säkerhet för banklån på över 1 250 miljarder kronor.

Enligt utredarens förslag kommer pantsättning av bostadsrätter i fortsättningen ske genom registrering i det nya registret.

– Ett offentligt register över bostadsrätter innebär en ökad säkerhet för enskilda köpare av bostadsrätter men det ökar också möjligheterna att förebygga och upptäcka brott säger bostadsminister Johan Danielsson.

I betänkandet, som kommer att sändas ut på remiss, föreslås att registret upprättas under en tolvmånadersperiod som inleds den 1 juli 2024.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher